Llythyrau Llythyrau i’w lawrlwytho: Medi 5, 2018
Adref Amdanom Ni Llythyrau Dosbarthiadau Gwybodaeth Dogfennau
Ysgol Penbarras © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cysylltu
Ysgol Pen Barras Ffordd Glasdir, Rhuthun, LL15 1QQ.
01824 704129
Pennaeth: Marc Lloyd Jones pen.barras@sirddinbych.gov.uk

Llythyrau

Llawrlwythwch y llythyrau canlynol: 26/3/20 Diddanu eich Plant 23/3/20 Llythyr gan Sir Ddinbych Fel y gwyddoch mae’n ofynnol ar Sir Ddinbych i ddarparu gofal ar gyfer plant i rieni sy’n gweithio yn y meysydd angenrheidiol. Bydd Ysgol Pen Barras ar agor i’r plant hyn o 9.00-3.15 ddydd Llun yma, Mawrth 23. Bydd trefniadau cinio yr un fath ag unrhyw ddiwrnod arferol. Bydd gofyn i chi ddod i’r neuadd erbyn 9.00 (nid i fuarth yr ysgol) a bydd disgwyl i rieni arwyddo bod eich plentyn yn bresennol. Ni fydd Clwb Brecwast o 8.00yb a Chlwb ar ôl Ysgol tan 5.30yp ar hyn o bryd nes ein bod cadarnhau trefniadau pellach. Mae hi mor bwysig bod y ddarpariaeth yma ar gael, fel ein bod yn gallu cefnogi’r ymdrech genedlaethol i ddygymod â’r argyfwng presennol. Mae’r ysgolion i gyd wedi cau fel ein bod yn cadw pellter diogel oddi wrth ein gilydd a pheidio ymgynnull mewn grwpiau. Mae’n sefyll i reswm felly, bod y ddarpariaeth gofal yma ar gyfer rhai plant yn unig. Erfynnwn yn daer mai dim ond y rhai fydd wirioneddol angen y gwasanaeth yma fydd yn gyrru eu plant i’r ysgol. Os gwelwch yn dda peidiwch â gyrru eich plentyn i’r ysgol: os nad ydych yn weithiwr allweddol os oes un rhiant yn y cartref sydd ddim yn weithiwr allweddol os oes un rhiant yn gweithio o gartref os oes brawd neu chwaer hŷn yn medru gwarchod Ystyriwch hefyd beth yw’r risg mwyaf, gyrru eich plentyn i’r ysgol gyda oddeutu 60 o blant, neu i’ch plentyn fynd i aros at ffrind. Mae’r sefyllfa’n un anodd ac anelwig iawn a gall y trefniadau newid yn ddyddiol, yn arbennig os yw staff yn cael eu heintio neu’n gorfod hunan ynysu. Nid oes angen i chi ymateb i’r llythyr yma. Cadwch yn ddiogel! Gwefannau Defnyddiol Bl. 5 a 6 Gofal plant i rieni sy'n gweithio mewn mannau angenrheidiol - holiadur Fel y gwyddoch, mae Llywodraeth Cymru wedi datgan bydd pob ysgol yng Nghymru yn cau ddydd Gwener, fan bellaf. Bydd Pen Barras ar agor yfory ond ar gau ddydd Gwener. Byddwn yn eich hysbysu maes o law, pa bryd fydd yr ysgol yn ail ddechrau. Oherwydd y sefyllfa gyda Coronavirus, rydym wedi penderfynu cau y dosbarth meithrin o yfory ymlaen (dydd Iau, Mawrth18fed). Mae tua hanner plant y dosbarth meithrin yn sal neu’n hunan ynysu, ac mae nifer o staff yr ysgol hefyd yn gorfod hunan ynysu. Er mwyn rhannu staff y feithrin i fannau eraill yn yr ysgol, yn anffodus rydym wedi cymryd y cam anodd yma. Yn ogystal â hyn, bydd Clwb Ffrindie Bach hefyd ar gau o yfory ymlaen. Byddwn yn ail edrych ar y sefyllfa, ddydd Llun, Mawrth 30ain. Ymddiheurwn am hyn a diolch yn fawr iawn I chi am eich dealltwriaeth. Following extensive thought, we have made the tough decision that both Music Cooperatives in Denbighshire and Wrexham are on shut down from FRIDAY MARCH 20th until, we hope MONDAY APRIL 20TH pending a review of situation at that time - Denbighshire Music Co-operative Datganiad yr Urdd (Coronavirus) Coronafeirws (COVID-19) - Cyngor i rieni neu ofalwyr Llythyr Cyngor Eco - Mawrth 10fed Mawrth 6ed, 2020 Llythyr Coronofeirws Cyngor Coronafeirws Gwaith Cartref Urdd Amserlen Rhagbrofion Cylch Rhuthun 2020 Rhaglen Cylch Rhuthun 2020 Chwarae a Iaith Borthyn Rhaglen Eisteddfod Gweithgareddau hanner tymor y Ganolfan Grefftau Gwersyll Gwyliau Chwefror 2020 Stewardio Eisteddfod 2020 Dallt eich Plentyn - Solihull Approach Guto Gwningen Llythyr Cystadlu Urdd 2020 Mor a Mynydd Siart Syniadau Urdd: Ymaelodwch trwy ddilyn y linc yma: https://www.urdd.cymru/cy/ymuno/ Rhagfyr 20ain, 2019 Brecwast efo Sion Corn Gwobrau Raffl Ffair Nadolig Dosbarth Meithrin Medi 2020 Tachwedd 26ain, 2019 Llythyr Llau Pen Poster Chwarae a Iaith Tachwedd 8fed, 2019 Hydref 22ain, 2019 Ffair Nadolig 2019 Cyrsiau Cymraeg am Ddim Cinio Tan Gwyllt Bwydlen Llyfr y Jyngl Poster Disgo Calan Gaeaf Costau Clybiau Llythyr Miri Mes Gwyl Cyhoeddi Eisteddfod yr Urdd Map Gwyl Cyhoeddi Ffeithiau Llau Pen Llythyr Rhieni Llau Pen Gwyl Cyhoeddi Eisteddfod Poster Gwyl Cyhoeddi Eisteddfod Cinio Ysgol Medi 25ain Medi 6ed, 2019 Deall Ymddygiad eich Plentyn Gorffennaf 19eg, 2019
English

Llythyrau

Llawrlwythwch y llythyrau canlynol: 26/3/20 Diddanu eich Plant 23/3/20 Llythyr gan Sir Ddinbych Fel y gwyddoch mae’n ofynnol ar Sir Ddinbych i ddarparu gofal ar gyfer plant i rieni sy’n gweithio yn y meysydd angenrheidiol. Bydd Ysgol Pen Barras ar agor i’r plant hyn o 9.00-3.15 ddydd Llun yma, Mawrth 23. Bydd trefniadau cinio yr un fath ag unrhyw ddiwrnod arferol. Bydd gofyn i chi ddod i’r neuadd erbyn 9.00 (nid i fuarth yr ysgol) a bydd disgwyl i rieni arwyddo bod eich plentyn yn bresennol. Ni fydd Clwb Brecwast o 8.00yb a Chlwb ar ôl Ysgol tan 5.30yp ar hyn o bryd nes ein bod cadarnhau trefniadau pellach. Mae hi mor bwysig bod y ddarpariaeth yma ar gael, fel ein bod yn gallu cefnogi’r ymdrech genedlaethol i ddygymod â’r argyfwng presennol. Mae’r ysgolion i gyd wedi cau fel ein bod yn cadw pellter diogel oddi wrth ein gilydd a pheidio ymgynnull mewn grwpiau. Mae’n sefyll i reswm felly, bod y ddarpariaeth gofal yma ar gyfer rhai plant yn unig. Erfynnwn yn daer mai dim ond y rhai fydd wirioneddol angen y gwasanaeth yma fydd yn gyrru eu plant i’r ysgol. Os gwelwch yn dda peidiwch â gyrru eich plentyn i’r ysgol: os nad ydych yn weithiwr allweddol os oes un rhiant yn y cartref sydd ddim yn weithiwr allweddol os oes un rhiant yn gweithio o gartref os oes brawd neu chwaer hŷn yn medru gwarchod Ystyriwch hefyd beth yw’r risg mwyaf, gyrru eich plentyn i’r ysgol gyda oddeutu 60 o blant, neu i’ch plentyn fynd i aros at ffrind. Mae’r sefyllfa’n un anodd ac anelwig iawn a gall y trefniadau newid yn ddyddiol, yn arbennig os yw staff yn cael eu heintio neu’n gorfod hunan ynysu. Nid oes angen i chi ymateb i’r llythyr yma. Cadwch yn ddiogel! Gwefannau Defnyddiol Bl. 5 a 6 Gofal plant i rieni sy'n gweithio mewn mannau angenrheidiol - holiadur Fel y gwyddoch, mae Llywodraeth Cymru wedi datgan bydd pob ysgol yng Nghymru yn cau ddydd Gwener, fan bellaf. Bydd Pen Barras ar agor yfory ond ar gau ddydd Gwener. Byddwn yn eich hysbysu maes o law, pa bryd fydd yr ysgol yn ail ddechrau. Oherwydd y sefyllfa gyda Coronavirus, rydym wedi penderfynu cau y dosbarth meithrin o yfory ymlaen (dydd Iau, Mawrth18fed). Mae tua hanner plant y dosbarth meithrin yn sal neu’n hunan ynysu, ac mae nifer o staff yr ysgol hefyd yn gorfod hunan ynysu. Er mwyn rhannu staff y feithrin i fannau eraill yn yr ysgol, yn anffodus rydym wedi cymryd y cam anodd yma. Yn ogystal â hyn, bydd Clwb Ffrindie Bach hefyd ar gau o yfory ymlaen. Byddwn yn ail edrych ar y sefyllfa, ddydd Llun, Mawrth 30ain. Ymddiheurwn am hyn a diolch yn fawr iawn I chi am eich dealltwriaeth. Following extensive thought, we have made the tough decision that both Music Cooperatives in Denbighshire and Wrexham are on shut down from FRIDAY MARCH 20th until, we hope MONDAY APRIL 20TH pending a review of situation at that time - Denbighshire Music Co- operative Datganiad yr Urdd (Coronavirus) Coronafeirws (COVID-19) - Cyngor i rieni neu ofalwyr Llythyr Cyngor Eco - Mawrth 10fed Mawrth 6ed, 2020 Llythyr Coronofeirws Cyngor Coronafeirws Gwaith Cartref Urdd Amserlen Rhagbrofion Cylch Rhuthun 2020 Rhaglen Cylch Rhuthun 2020 Chwarae a Iaith Borthyn Rhaglen Eisteddfod Gweithgareddau hanner tymor y Ganolfan Grefftau Gwersyll Gwyliau Chwefror 2020 Stewardio Eisteddfod 2020 Dallt eich Plentyn - Solihull Approach Guto Gwningen Llythyr Cystadlu Urdd 2020 Mor a Mynydd Siart Syniadau Urdd: Ymaelodwch trwy ddilyn y linc yma: https://www.urdd.cymru/cy/ymuno/ Rhagfyr 20ain, 2019 Brecwast efo Sion Corn Gwobrau Raffl Ffair Nadolig Dosbarth Meithrin Medi 2020 Tachwedd 26ain, 2019 Llythyr Llau Pen Poster Chwarae a Iaith Tachwedd 8fed, 2019 Hydref 22ain, 2019 Ffair Nadolig 2019 Cyrsiau Cymraeg am Ddim Cinio Tan Gwyllt Bwydlen Llyfr y Jyngl Poster Disgo Calan Gaeaf Costau Clybiau Llythyr Miri Mes Gwyl Cyhoeddi Eisteddfod yr Urdd Map Gwyl Cyhoeddi Ffeithiau Llau Pen Llythyr Rhieni Llau Pen Gwyl Cyhoeddi Eisteddfod Poster Gwyl Cyhoeddi Eisteddfod Cinio Ysgol Medi 25ain Medi 6ed, 2019 Deall Ymddygiad eich Plentyn Gorffennaf 19eg, 2019
Ysgol Penbarras © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cysylltu
Ysgol Pen Barras Ffordd Glasdir, Rhuthun, LL15 1QQ.
01824 704129
Pennaeth: Marc Lloyd Jones pen.barras@sirddinbych.gov.uk
Adref Amdanom Ni Llythyrau Dosbarthiadau Gwybodaeth Dogfennau English