Adref Amdanom Ni Llythyrau Dosbarthiadau Gwybodaeth Dogfennau

Croeso i wefan Ysgol Pen Barras...

Ysgol Penbarras © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cysylltu
Ysgol Pen Barras Ffordd Glasdir, Rhuthun, LL15 1QQ.
01824 704129
Pennaeth Dros Dro: Mrs Ceri Roberts pen.barras@sirddinbych.gov.uk
English
Ysgol Gynradd Gymraeg yn Rhuthun yw Ysgol Pen Barras gyda 301 o ddisgyblion rhwng tair ac un ar ddeg oed ar y gofrestr. Mae Ysgol Pen Barras yn ysgol lwyddiannus dros ben sy’n cynnig profiadau diddorol i’r plant ac yn gosod safonau uchel. Mae’n le arbennig o hapus a chartrefol, sy’n datblygu’r plant mewn awyrgylch ysgogol, gartrefol ac yn darparu cyfleoedd i’r plant gyrraedd eu llawn potensial. Mae’r plant yn cael cyfleoedd i ddatblygu yn eu ffyrdd unigryw eu hunain boed hynny yn academaidd, ym myd chwaraeon neu yn y celfyddydau. Ein nod yw addysgu’r disgyblion i fod yn gwbl ddwyieithog fel y gallant ddatblygu “dwy ffenestr ar y byd.” Adroddiad Arolwg Pen Barras

@PenBarras

Croeso i wefan

Ysgol Pen Barras...

Adref Amdanom Ni Llythyrau Dosbarthiadau Gwybodaeth Dogfennau
Ysgol Penbarras © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cysylltu
Ysgol Pen Barras Ffordd Glasdir, Rhuthun, LL15 1QQ.
01824 704129
Pennaeth Dros Dro: Mrs Ceri Roberts pen.barras@sirddinbych.gov.uk
English
Ysgol Gynradd Gymraeg yn Rhuthun yw Ysgol Pen Barras gyda 301 o ddisgyblion rhwng tair ac un ar ddeg oed ar y gofrestr. Mae Ysgol Pen Barras yn ysgol lwyddiannus dros ben sy’n cynnig profiadau diddorol i’r plant ac yn gosod safonau uchel. Mae’n le arbennig o hapus a chartrefol, sy’n datblygu’r plant mewn awyrgylch ysgogol, gartrefol ac yn darparu cyfleoedd i’r plant gyrraedd eu llawn potensial. Mae’r plant yn cael cyfleoedd i ddatblygu yn eu ffyrdd unigryw eu hunain boed hynny yn academaidd, ym myd chwaraeon neu yn y celfyddydau. Ein nod yw addysgu’r disgyblion i fod yn gwbl ddwyieithog fel y gallant ddatblygu “dwy ffenestr ar y byd.” Adroddiad Arolwg Pen Barras

@PenBarras