Gwybodaeth i Rieni Cinio Ysgol: Darpelogo’r ysgol arnynt, o R & R Embroidery, Lôn Parcwr, Rhuthun. ein ar gyfer rhieni/gofalwyr
Adref Amdanom Ni Llythyrau Dosbarthiadau Gwybodaeth Dogfennau
Ysgol Penbarras © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cysylltu
Ysgol Pen Barras Ffordd Glasdir, Rhuthun, LL15 1QQ.
01824 704129
Pennaeth Dros Dro: Mrs Ceri Roberts pen.barras@sirddinbych.gov.uk

Gwybodaeth

Cinio Ysgol Cinio Ysgol am ddim i unrhyw blentyn sy'n dymuno hynny (Dosbarth Derbyn-Bl 6). Goruchwylir y plant gan staff wedi'u hapwyntio i'w swyddi gan Lywodraethwyr yr ysgol. Rydym yn gallu darparu ar gyfer plant ag alergeddau. Gellir dod â brechdanau i'r ysgol, ond ni chaniateir diod 'ffisi' na fferins yn y pecyn bwyd. Gwisg Ysgol Defnyddir gwisg ysgol swyddogol yn Ysgol Pen Barras - • Crys chwys neu gardigan coch tywyll gyda logo’r ysgol • Crys polo gwyn • Trowsus neu sgert lwyd (nid trowsus chwaraeon gyda phatrwm neu linellau gwyn arno) • Esgidiau duon Yn yr Haf, caniateir i ferched wisgo ffrogiau ‘gingham’ pinc/goch ac i fechgyn a merched wisgo siorts llwyd. Gellir archebu’r crysau chwys/cardigan a’r crysau polo, gyda logo’r ysgol arnynt, o R & R Embroidery, Lôn Parcwr, Rhuthun. Gwersi Offerynnol Cynigir gwersi offerynnol i ddisgyblion Bl 4-6 yn ystod oriau ysgol. Cwmni Cerdd Cydweithredol Sir Ddinbych sydd yn trefnu’r gwersi. Cewch fwy o fanylion ar eu gwefan – https://denbighshiremusic.com/cy/ Clybiau Brecwast: Mae Clwb Brecwast yn rhedeg bob bore rhwng 8.00-9.00y.b. Clwb Ffrindiau Bach: Clwb rhwng 11.15-3.15 yw'r Clwb Ffrindiau Bach i blant y Dosbarth Meithrin. Clwb Pen Barras: Clwb ar ôl ysgol yw hwn o 3.00-5.30 i blant dosbarthiadau Derbyn i 6
English

Gwybodaeth

Cinio Ysgol Cinio Ysgol am ddim i unrhyw blentyn sy'n dymuno hynny (Dosbarth Derbyn-Bl 6). Goruchwylir y plant gan staff wedi'u hapwyntio i'w swyddi gan Lywodraethwyr yr ysgol. Rydym yn gallu darparu ar gyfer plant ag alergeddau. Gellir dod â brechdanau i'r ysgol, ond ni chaniateir diod 'ffisi' na fferins yn y pecyn bwyd. Gwisg Ysgol Defnyddir gwisg ysgol swyddogol yn Ysgol Pen Barras - • Crys chwys neu gardigan coch tywyll gyda logo’r ysgol • Crys polo gwyn • Trowsus neu sgert lwyd (nid trowsus chwaraeon gyda phatrwm neu linellau gwyn arno) • Esgidiau duon Yn yr Haf, caniateir i ferched wisgo ffrogiau ‘gingham’ pinc/goch ac i fechgyn a merched wisgo siorts llwyd. Gellir archebu’r crysau chwys/cardigan a’r crysau polo, gyda logo’r ysgol arnynt, o R & R Embroidery, Lôn Parcwr, Rhuthun. Gwersi Offerynnol Cynigir gwersi offerynnol i ddisgyblion Bl 4-6 yn ystod oriau ysgol. Cwmni Cerdd Cydweithredol Sir Ddinbych sydd yn trefnu’r gwersi. Cewch fwy o fanylion ar eu gwefan – https://denbighshiremusic.com/cy/ Clybiau Brecwast: Mae Clwb Brecwast yn rhedeg bob bore rhwng 8.00-9.00y.b. Clwb Ffrindiau Bach: Clwb rhwng 11.15-3.15 yw'r Clwb Ffrindiau Bach i blant y Dosbarth Meithrin. Clwb Pen Barras: Clwb ar ôl ysgol yw hwn o 3.00-5.30 i blant dosbarthiadau Derbyn i 6
Ysgol Penbarras © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cysylltu
Ysgol Pen Barras Ffordd Glasdir, Rhuthun, LL15 1QQ.
01824 704129
Pennaeth Dros Dro: Mrs Ceri Roberts pen.barras@sirddinbych.gov.uk
Adref Amdanom Ni Llythyrau Dosbarthiadau Gwybodaeth Dogfennau English