Llythyrau Llythyrau i’w lawrlwytho: Medi 5, 2018
Adref Amdanom Ni Llythyrau Dosbarthiadau Gwybodaeth Dogfennau
Ysgol Penbarras © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cysylltu
Ysgol Pen Barras Ffordd Glasdir, Rhuthun, LL15 1QQ.
01824 704129
Pennaeth: Marc Lloyd Jones pen.barras@sirddinbych.gov.uk

Llythyrau

Llawrlwythwch y llythyrau canlynol: Brecwast efo Sion Corn Gwobrau Raffl Ffair Nadolig Dosbarth Meithrin Medi 2020 Tachwedd 26ain, 2019 Llythyr Llau Pen Poster Chwarae a Iaith Tachwedd 8fed, 2019 Hydref 22ain, 2019 Ffair Nadolig 2019 Cyrsiau Cymraeg am Ddim Cinio Tan Gwyllt Bwydlen Llyfr y Jyngl Poster Disgo Calan Gaeaf Costau Clybiau Llythyr Miri Mes Gwyl Cyhoeddi Eisteddfod yr Urdd Map Gwyl Cyhoeddi Ffeithiau Llau Pen Llythyr Rhieni Llau Pen Gwyl Cyhoeddi Eisteddfod Poster Gwyl Cyhoeddi Eisteddfod Cinio Ysgol Medi 25ain Medi 6ed, 2019 Deall Ymddygiad eich Plentyn Gorffennaf 19eg, 2019 Ffair Nadolig - Cofiwch am ein ffair Nadolig bore fory yn yr ysgol o 10.00-12.30. Bydd plant Côr Bl 3 a Chôr Carol yr Ŵyl fod yno erbyn 10.00yb os gwelwch yn dda. Gofynnwn i bawb symud eu ceir o’r maes parcio ar ôl y ffair os gwelwch yn dda gan fydd rhaid cloi’r giatiau am 1.00yp. Carol yr Ŵyl - Bydd y Côr yn ymddangos ar raglen Prynhawn Da ar S4C dydd Iau nesaf, Rhagfyr 12. Diwrnod Siwmper Nadolig - Caiff y plant ddod i’r ysgol mewn siwmperi Nadolig, neu unrhyw beth Nadoligaidd, dydd Gwener nesaf, Rhagfyr 13 am gyfraniad bach tuag at yr elusen Achub y Plant. Diolch. Gwasanaeth Nadolig y Rotary – Bydd Côr Bl 3 yn cymryd rhan yng ngwasanaeth Nadolig y Rotary yn yr Eglwys nos Sul, Rhagfyr 15 am 6.00yh. Gwyliau’r Nadolig – Diwrnod ola’r tymor fydd dydd Gwener, Rhagfyr 20. Bydd yr ysgol yn ail-agor i’r plant yn y flwyddyn newydd ar ddydd Mawrth, Ionawr 7.
English

Llythyrau

Llawrlwythwch y llythyrau canlynol: Brecwast efo Sion Corn Gwobrau Raffl Ffair Nadolig Dosbarth Meithrin Medi 2020 Tachwedd 26ain, 2019 Llythyr Llau Pen Poster Chwarae a Iaith Tachwedd 8fed, 2019 Hydref 22ain, 2019 Ffair Nadolig 2019 Cyrsiau Cymraeg am Ddim Cinio Tan Gwyllt Bwydlen Llyfr y Jyngl Poster Disgo Calan Gaeaf Costau Clybiau Llythyr Miri Mes Gwyl Cyhoeddi Eisteddfod yr Urdd Map Gwyl Cyhoeddi Ffeithiau Llau Pen Llythyr Rhieni Llau Pen Gwyl Cyhoeddi Eisteddfod Poster Gwyl Cyhoeddi Eisteddfod Cinio Ysgol Medi 25ain Medi 6ed, 2019 Deall Ymddygiad eich Plentyn Gorffennaf 19eg, 2019 Ffair Nadolig - Cofiwch am ein ffair Nadolig bore fory yn yr ysgol o 10.00-12.30. Bydd plant Côr Bl 3 a Chôr Carol yr Ŵyl fod yno erbyn 10.00yb os gwelwch yn dda. Gofynnwn i bawb symud eu ceir o’r maes parcio ar ôl y ffair os gwelwch yn dda gan fydd rhaid cloi’r giatiau am 1.00yp. Carol yr Ŵyl - Bydd y Côr yn ymddangos ar raglen Prynhawn Da ar S4C dydd Iau nesaf, Rhagfyr 12. Diwrnod Siwmper Nadolig - Caiff y plant ddod i’r ysgol mewn siwmperi Nadolig, neu unrhyw beth Nadoligaidd, dydd Gwener nesaf, Rhagfyr 13 am gyfraniad bach tuag at yr elusen Achub y Plant. Diolch. Gwasanaeth Nadolig y Rotary – Bydd Côr Bl 3 yn cymryd rhan yng ngwasanaeth Nadolig y Rotary yn yr Eglwys nos Sul, Rhagfyr 15 am 6.00yh. Gwyliau’r Nadolig – Diwrnod ola’r tymor fydd dydd Gwener, Rhagfyr 20. Bydd yr ysgol yn ail-agor i’r plant yn y flwyddyn newydd ar ddydd Mawrth, Ionawr 7.
Ysgol Penbarras © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cysylltu
Ysgol Pen Barras Ffordd Glasdir, Rhuthun, LL15 1QQ.
01824 704129
Pennaeth: Marc Lloyd Jones pen.barras@sirddinbych.gov.uk
Adref Amdanom Ni Llythyrau Dosbarthiadau Gwybodaeth Dogfennau English