Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Cadeirydd
Adref Amdanom Ni Llythyrau Dosbarthiadau Gwybodaeth Dogfennau
Ysgol Penbarras © 2023 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cysylltu
Ysgol Pen Barras Ffordd Glasdir, Rhuthun, LL15 1QQ.
01824 704129
Pennaeth: Marc Lloyd Jones pen.barras@sirddinbych.gov.uk

CRhA

Pwyllgor y GRhA: Rachel Johnson (Cadeirydd) Nicola Romaine (Ysgrifenyddion) Ellie Jones (Trysorydd) Angie Phillips Vicky Robson Sian Fenlon Elinor Phelps-Jones Cynrychiolwyr blwyddyn: Meithrin - Ffion Medi, Sioned Rowlands Derbyn - Hollie Evans, Kim Edwards, Rhian Lloyd-Jones Bl 1 - Ellie Hughes, Blanca Barranco Bl 2 - Kate Harcus Bl 3 - Vickie Baird Bl 4 - Roxana Jones, Helen Jones, Cath Ellis Bl 5 - Lowri Foulkes, Mari Clwyd Bl 6 - Lisa Jones, Elain Boyns
English

CRhA

Pwyllgor y GRhA: Rachel Johnson (Cadeirydd) Nicola Romaine (Ysgrifenyddion) Ellie Jones (Trysorydd) Angie Phillips Vicky Robson Sian Fenlon Elinor Phelps-Jones Cynrychiolwyr blwyddyn: Meithrin - Ffion Medi, Sioned Rowlands Derbyn - Hollie Evans, Kim Edwards, Rhian Lloyd-Jones Bl 1 - Ellie Hughes, Blanca Barranco Bl 2 - Kate Harcus Bl 3 - Vickie Baird Bl 4 - Roxana Jones, Helen Jones, Cath Ellis Bl 5 - Lowri Foulkes, Mari Clwyd Bl 6 - Lisa Jones, Elain Boyns
Ysgol Penbarras © 2022 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cysylltu
Ysgol Pen Barras Ffordd Glasdir, Rhuthun, LL15 1QQ.
01824 704129
Pennaeth: Marc Lloyd Jones pen.barras@sirddinbych.gov.uk
Adref Amdanom Ni Llythyrau Dosbarthiadau Gwybodaeth Dogfennau English