Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Cadeirydd
Adref Amdanom Ni Llythyrau Dosbarthiadau Gwybodaeth Dogfennau
Ysgol Penbarras © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cysylltu
Ysgol Pen Barras Ffordd Glasdir, Rhuthun, LL15 1QQ.
01824 704129
Pennaeth Dros Dro: Mrs Ceri Roberts pen.barras@sirddinbych.gov.uk

CRhA

Pwyllgor y GRhA: Holly Evans (Cadeirydd) Jennifer Edwards (Ysgrifenydd) Ceri Goldston (Trysorydd) Angie Phillips Vicky Robson Sian Fenlon Elinor Phelps-Jones Cynrychiolwyr blwyddyn: Meithrin - Ceri Jones Derbyn - Elin Hughes Bl. 1 - Evette Westcott-Roberts Bl. 2 - Ffion Mosford Bl. 3 - Sian Wilkinson Bl. 4- Helen Edmunds Bl. 5 - Leah Hughes Bl. 6 - Kate Harcus
English

CRhA

Pwyllgor y GRhA: Holly Evans (Cadeirydd) Jennifer Edwards (Ysgrifenydd) Ceri Goldston (Trysorydd) Angie Phillips Vicky Robson Sian Fenlon Elinor Phelps-Jones Cynrychiolwyr blwyddyn: Meithrin - Ceri Jones Derbyn - Elin Hughes Bl. 1 - Evette Westcott-Roberts Bl. 2 - Ffion Mosford Bl. 3 - Sian Wilkinson Bl. 4- Helen Edmunds Bl. 5 - Leah Hughes Bl. 6 - Kate Harcus
Ysgol Penbarras © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cysylltu
Ysgol Pen Barras Ffordd Glasdir, Rhuthun, LL15 1QQ.
01824 704129
Pennaeth Dros Dro: Mrs Ceri Roberts pen.barras@sirddinbych.gov.uk
Adref Amdanom Ni Llythyrau Dosbarthiadau Gwybodaeth Dogfennau English