Llywodraethwyr Cadeirydd: G
Adref Amdanom Ni Llythyrau Dosbarthiadau Gwybodaeth Dogfennau
Ysgol Penbarras © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cysylltu
Ysgol Pen Barras Ffordd Glasdir, Rhuthun, LL15 1QQ.
01824 704129
Pennaeth Dros Dro: Mrs Ceri Roberts pen.barras@sirddinbych.gov.uk

Llywodraethwyr

Corff Llywodraethol Ysgol Pen Barras Huw Hilditch-Roberts (Cadeirydd) Hywel Richards (Is-gadeirydd) Ceri Ranson Sharon Jones Holly Evans Llyr Emanuel Menna Jones Ffion Jones Sioned Roberts (Dirprwy Dros Dro) Ceri Roberts (Pennaeth Dros Dro) Wynne Davies Dyfan Phillips Sian Fenlon
English

Llywodraethwyr

Corff Llywodraethol Ysgol Pen Barras Huw Hilditch-Roberts (Cadeirydd) Hywel Richards (Is-gadeirydd) Ceri Ranson Sharon Jones Holly Evans Llyr Emanuel Menna Jones Ffion Jones Sioned Roberts (Dirprwy Dros Dro) Ceri Roberts (Pennaeth Dros Dro) Wynne Davies Dyfan Phillips Sian Fenlon
Ysgol Penbarras © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cysylltu
Ysgol Pen Barras Ffordd Glasdir, Rhuthun, LL15 1QQ.
01824 704129
Pennaeth Dros Dro: Mrs Ceri Roberts pen.barras@sirddinbych.gov.uk
Adref Amdanom Ni Llythyrau Dosbarthiadau Gwybodaeth Dogfennau English