Llywodraethwyr Cadeirydd: G
Adref Amdanom Ni Llythyrau Dosbarthiadau Gwybodaeth Dogfennau
Ysgol Penbarras © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cysylltu
Ysgol Pen Barras Ffordd Glasdir, Rhuthun, LL15 1QQ.
01824 704129
Pennaeth: Marc Lloyd Jones pen.barras@sirddinbych.gov.uk

Llywodraethwyr

Corff Llywodraethol Ysgol Pen Barras Huw Hilditch-Roberts (Cadeirydd) Ian Roberts (Is-gadeirydd) Tom Williams Ceri Ranson Sharon Jones Gareth Humphreys Hywel Richards Holly Evans Huw Gwyn Menna Jones Ceri Roberts Ffion Hughes Marc Jones
English

Llywodraethwyr

Corff Llywodraethol Ysgol Pen Barras Huw Hilditch-Roberts (Cadeirydd) Ian Roberts (Is-gadeirydd) Tom Williams Ceri Ranson Sharon Jones Gareth Humphreys Hywel Richards Holly Evans Huw Gwyn Menna Jones Ceri Roberts Ffion Hughes Marc Jones
Ysgol Penbarras © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cysylltu
Ysgol Pen Barras Ffordd Glasdir, Rhuthun, LL15 1QQ.
01824 704129
Pennaeth: Marc Lloyd Jones pen.barras@sirddinbych.gov.uk
Adref Amdanom Ni Llythyrau Dosbarthiadau Gwybodaeth Dogfennau English