Adref Amdanom Ni Llythyrau Dosbarthiadau Gwybodaeth Dogfennau
Ysgol Penbarras © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cysylltu
Ysgol Pen Barras Ffordd Glasdir, Rhuthun, LL15 1QQ.
01824 704129
Pennaeth: Marc Lloyd Jones pen.barras@sirddinbych.gov.uk

Staff

Pennaeth: Mr Marc Lloyd Jones Dirprwy Bennaeth: Mr Meirion Edwards Pennaeth Uned Dan 7: Mrs Sioned Roberts Pennaeth Uned Dan 5: Mrs Elinor Rogers Cydgordiwr Anghenion Ychwanegol: Miss Annwen Hughes Athrawon Blwyddyn 5 a 6 Mr Meirion Edwards Mrs Helen Williams Mrs Mared Owen Athrawon Blwyddyn 3 a 4 Mr Owen Hughes Miss Annwen Hughes Mrs Elin Parry Athrawon Uned Dan 7 Mrs Sioned Roberts Mrs Elin Owen Mrs Alwen Vaughan Athrawon Uned Dan 5 Mrs Elinor Rogers Mrs Elin Griffiths Athrawes CPA Mrs Nia Roberts Cymorthyddion Dosbarth Mrs Sara Evans Mrs Elen Owen Mrs Jane Faulkner Mrs Ffion Jones Mrs Gwenda Moorcroft Mrs Bethan Edwards Mrs Ceri Roberts Miss Bethan Hughes Mrs Emma Turner-Evans Mrs Glenda Faulkner Mrs Hazel Mills Staff Gweinyddol Mrs Mari Wynne Jones Miss Glenda Jones Gofalwr Mr Emyr Thomas Glanhawyr Miss Carys Jones Mrs Jill Pierce Staff y Gegin Mrs Lyn Curran Mrs Cath Howatson Miss Carys Jones Mrs Bronwen Evans Clwb Ysgol Pen Barras Mrs Glenda Faulkner Miss Sian Williams Mrs Nicky Slater Mrs Lynda Davies Disgyblion Chweched Dosbarth Clwb Ffindiau Bach Mrs Carys Owen Miss Anita Mifflin Mrs Nicky Slater
English

Staff

Pennaeth: Mr Marc Lloyd Jones Dirprwy Bennaeth: Mr Meirion Edwards Pennaeth Uned Dan 7: Mrs Sioned Roberts Pennaeth Uned Dan 5: Mrs Elinor Rogers Cydgordiwr Anghenion Ychwanegol: Miss Annwen Hughes Athrawon Blwyddyn 5 a 6 Mr Meirion Edwards Mrs Helen Williams Mrs Mared Owen Athrawon Blwyddyn 3 a 4 Mr Owen Hughes Miss Annwen Hughes Mrs Elin Parry Athrawon Uned Dan 7 Mrs Sioned Roberts Mrs Elin Owen Mrs Alwen Vaughan Athrawon Uned Dan 5 Mrs Elinor Rogers Mrs Elin Griffiths Athrawes CPA Mrs Nia Roberts Cymorthyddion Dosbarth Mrs Sara Evans Mrs Elen Owen Mrs Jane Faulkner Mrs Ffion Jones Mrs Gwenda Moorcroft Mrs Bethan Edwards Mrs Ceri Roberts Miss Bethan Hughes Mrs Emma Turner-Evans Mrs Glenda Faulkner Mrs Hazel Mills Staff Gweinyddol Mrs Mari Wynne Jones Miss Glenda Jones Gofalwr Mr Emyr Thomas Glanhawyr Miss Carys Jones Mrs Jill Pierce Staff y Gegin Mrs Lyn Curran Mrs Cath Howatson Miss Carys Jones Mrs Bronwen Evans Clwb Ysgol Pen Barras Mrs Glenda Faulkner Miss Sian Williams Mrs Nicky Slater Mrs Lynda Davies Disgyblion Chweched Dosbarth Clwb Ffindiau Bach Mrs Carys Owen Miss Anita Mifflin Mrs Nicky Slater
Ysgol Penbarras © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cysylltu
Ysgol Pen Barras Ffordd Glasdir, Rhuthun, LL15 1QQ.
01824 704129
Pennaeth: Marc Lloyd Jones pen.barras@sirddinbych.gov.uk
Adref Amdanom Ni Llythyrau Dosbarthiadau Gwybodaeth Dogfennau English