Adref Amdanom Ni Llythyrau Dosbarthiadau Gwybodaeth Dogfennau
Ysgol Penbarras © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cysylltu
Ysgol Pen Barras Ffordd Glasdir, Rhuthun, LL15 1QQ.
01824 704129
Pennaeth: Marc Lloyd Jones pen.barras@sirddinbych.gov.uk

Staff

Pennaeth: Mr Marc Lloyd Jones Dirprwy Bennaeth: Miss Ffion Hughes Pennaeth Uned Dan 7: Mrs Sioned Roberts Pennaeth Uned Dan 5: Mrs Elinor Rogers Cydgordiwr Anghenion Ychwanegol: Miss Annwen Hughes Athrawon Blwyddyn 5 a 6 Miss Ffion Hughes Mrs Helen Williams Mrs Mared Owen Athrawon Blwyddyn 3 a 4 Mr Owen Hughes Miss Annwen Hughes Mrs Elin Parry Athrawon Uned Dan 7 Mrs Sioned Roberts Mrs Elin Owen Mrs Alwen Vaughan Athrawon Uned Dan 5 Mrs Elinor Rogers Mrs Elin Griffiths Athrawes CPA Mrs Nia Roberts Cymorthyddion Dosbarth Mrs Elen Owen Mrs Jane Faulkner Mrs Ffion Jones Mrs Bethan Edwards Mrs Ceri Roberts Miss Bethan Hughes Mrs Emma Turner-Evans Mrs Glenda Faulkner Staff Gweinyddol Mrs Mari Wynne Jones Miss Glenda Jones Gofalwr Mr Emyr Thomas Glanhawyr Miss Carys Jones Miss Charlotte Bates Staff y Gegin Mrs Lyn Curran Mrs Cath Howatson Mrs Bronwen Evans Clwb Ysgol Pen Barras Miss Sian Williams Mrs Hazel Mills Mr Elis Jones Mrs Nicky Slater Mrs Lynda Davies Disgyblion Chweched Dosbarth Clwb Ffindiau Bach Mrs Carys Owen Miss Anita Mifflin Mrs Nicky Slater
English

Staff

Pennaeth: Mr Marc Lloyd Jones Dirprwy Bennaeth: Miss Ffion Hughes Pennaeth Uned Dan 7: Mrs Sioned Roberts Pennaeth Uned Dan 5: Mrs Elinor Rogers Cydgordiwr Anghenion Ychwanegol: Miss Annwen Hughes Athrawon Blwyddyn 5 a 6 Miss Ffion Hughes Mrs Helen Williams Mrs Mared Owen Athrawon Blwyddyn 3 a 4 Mr Owen Hughes Miss Annwen Hughes Mrs Elin Parry Athrawon Uned Dan 7 Mrs Sioned Roberts Mrs Elin Owen Mrs Alwen Vaughan Athrawon Uned Dan 5 Mrs Elinor Rogers Mrs Elin Griffiths Athrawes CPA Mrs Nia Roberts Cymorthyddion Dosbarth Mrs Elen Owen Mrs Jane Faulkner Mrs Ffion Jones Mrs Bethan Edwards Mrs Ceri Roberts Miss Bethan Hughes Mrs Emma Turner-Evans Mrs Glenda Faulkner Staff Gweinyddol Mrs Mari Wynne Jones Miss Glenda Jones Gofalwr Mr Emyr Thomas Glanhawyr Miss Carys Jones Miss Charlotte Bates Staff y Gegin Mrs Lyn Curran Mrs Cath Howatson Mrs Bronwen Evans Clwb Ysgol Pen Barras Miss Sian Williams Mrs Hazel Mills Mr Elis Jones Mrs Nicky Slater Mrs Lynda Davies Disgyblion Chweched Dosbarth Clwb Ffindiau Bach Mrs Carys Owen Miss Anita Mifflin Mrs Nicky Slater
Ysgol Penbarras © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cysylltu
Ysgol Pen Barras Ffordd Glasdir, Rhuthun, LL15 1QQ.
01824 704129
Pennaeth: Marc Lloyd Jones pen.barras@sirddinbych.gov.uk
Adref Amdanom Ni Llythyrau Dosbarthiadau Gwybodaeth Dogfennau English