Adref Amdanom Ni Llythyrau Dosbarthiadau Gwybodaeth Dogfennau
Ysgol Penbarras © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cysylltu
Ysgol Pen Barras Ffordd Glasdir, Rhuthun, LL15 1QQ.
01824 704129
Pennaeth Dros Dro: Mrs Ceri Roberts pen.barras@sirddinbych.gov.uk

Staff

Pennaeth Dros Dro: Mrs Ceri Roberts Dirprwy Bennaeth Dros Dro: Mrs Sioned Roberts Pennaeth Uned Dan 7 Dros Dro: Mrs Elin Owen Pennaeth Uned Dan 5: Mrs Elinor Rogers Cydgordiwr Anghenion Ychwanegol: Miss Annwen Hughes Athrawon Blwyddyn 5 a 6 Mrs Helen Williams Ms Elin Parry Ms Elen Jones Athrawon Blwyddyn 3 a 4 Mr Owen Hughes / Mrs Mared Owen Miss Annwen Hughes Mrs Sioned Roberts Athrawon Uned Dan 7 Mrs Elin Owen Mrs Alwen Vaughan Ms Tanwen Lewis-Jones Athrawon Uned Dan 5 Mrs Elinor Rogers Mrs Elin Griffiths Mrs Lois Morris Mrs Mari Wort Athrawes CPA Mrs Nia Roberts Cymorthyddion Dosbarth Mrs Elen Owen Mrs Ffion Jones Mrs Bethan Edwards Mrs Ceri Roberts Miss Bethan Hughes Mrs Emma Turner-Evans Mrs Glenda Faulkner Mr Wil Owen Mrs Sara Bowen-Rowlands Staff Gweinyddol Mrs Mari Wynne Jones Miss Glenda Jones Mrs Anita Mifflin Gofalwr Mr Emyr Thomas Glanhawyr Clwb Ysgol Pen Barras Miss Sian Williams Mrs Hazel Mills Mrs Lynda Davies Mr Wil Owen Disgyblion Chweched Dosbarth Clwb Ffindiau Bach Mr Wil Owen Mrs Sian Jones Miss Sian Williams Mrs Rose Jones
English

Staff

Pennaeth Dros Dro: Mrs Ceri Roberts Dirprwy Bennaeth Dros Dro: Mrs Sioned Roberts Pennaeth Uned Dan 7 Dros Dro: Mrs Elin Owen Pennaeth Uned Dan 5: Mrs Elinor Rogers Cydgordiwr Anghenion Ychwanegol: Miss Annwen Hughes Athrawon Blwyddyn 5 a 6 Mrs Helen Williams Ms Elin Parry Ms Elen Jones Athrawon Blwyddyn 3 a 4 Mr Owen Hughes / Mrs Mared Owen Miss Annwen Hughes Mrs Sioned Roberts Athrawon Uned Dan 7 Mrs Elin Owen Mrs Alwen Vaughan Ms Tanwen Lewis-Jones Athrawon Uned Dan 5 Mrs Elinor Rogers Mrs Elin Griffiths Mrs Lois Morris Mrs Mari Wort Athrawes CPA Mrs Nia Roberts Cymorthyddion Dosbarth Mrs Elen Owen Mrs Ffion Jones Mrs Bethan Edwards Mrs Ceri Roberts Miss Bethan Hughes Mrs Emma Turner-Evans Mrs Glenda Faulkner Mr Wil Owen Mrs Sara Bowen-Rowlands Staff Gweinyddol Mrs Mari Wynne Jones Miss Glenda Jones Mrs Anita Mifflin Gofalwr Mr Emyr Thomas Glanhawyr Clwb Ysgol Pen Barras Miss Sian Williams Mrs Hazel Mills Mrs Lynda Davies Mr Wil Owen Disgyblion Chweched Dosbarth Clwb Ffindiau Bach Mr Wil Owen Mrs Sian Jones Miss Sian Williams Mrs Rose Jones
Ysgol Penbarras © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cysylltu
Ysgol Pen Barras Ffordd Glasdir, Rhuthun, LL15 1QQ.
01824 704129
Pennaeth Dros Dro: Mrs Ceri Roberts pen.barras@sirddinbych.gov.uk
Adref Amdanom Ni Llythyrau Dosbarthiadau Gwybodaeth Dogfennau English